Partnerji

Koordinator

Gerontološki raziskovalni inštitut (Slovenija)

Gerontološki raziskovalni inštitut (GeRI) je zasebni zavod, ki s strokovnimi, raziskovalnimi in znanstvenimi pristopi prispeva k razumevanju aktualnih družbenih sprememb, ki jih generirajo sodobni demografski in drugi družbeni procesi na področju številnih družboslovnih in gerontoloških ved.

Dublin City University (Irska)

Dublin City University je bila ustanovljena leta 1981 in ima vpisanih več kot 16.000 študentov, vključno z več kot 2.600 podiplomskimi študenti. DCU je leta 2012 kot pionir uvedla deset načel starejšim prijazne univerze. Eden od glavnih elementov te pobude je podpora starejšim odraslim z zagovorništvom in prispevanje na področju politik staranja. DCU je globalno poznana kot vodilna v globalnem omrežju starejšim prijaznih univerz.

LAUREA-Univerza uporabnih znanosti (Finska)

Laurea-Univerza uporabnih znanosti deluje v regiji Greater Helsinki s 604 zaposlenimi ter 7775 študenti. Izrazita prednost Lauree je njena celovita raziskovalna in izobraževalna dejavnost, ki pokrivata široko področje varnosti, zaščite in družbene odgovornosti. Model Učenje z razvojem (ang. Learning by Developing) je inovativen operativni model, ki deluje na ključnih komponentah pristnosti, partnerstva, izkustvenega učenja, ustvarjalnosti in raziskovanja.

Associacio La Xixa Teatre (Spain)

La Xixa Teatre Association je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2010, katere cilj je raziskovanje, razvoj in razširjanje izobraževalnih in gledaliških orodij kot sredstav za družbene spremembe. Izobraževanje pri vseh starostih je ključno za družbene spremembe v svetu enakih možnosti. Njihovo poslanstvo je olajšati ustvarjanje možnosti za opolnomočenje s pomočjo participativnih metodologij, POP in TO za ustvarjanje procesov individualne in skupinske transformacije v kontekstu socialne ranljivosti. Participativne metodologije omogočajo skupinam različnih interesov, da pridobijo vedno večjo vlogo pri analizi lastne realnosti in odločanju, s čimer vsi akterji postanejo ključni akterji lastnega razvoja.

CESIE (Italija)

CESIE je neprofitna in nevladna organizacija s sedežem v Palermu, ustanovljena leta 2001. Zavezana je spodbujanju kulturnega, socialnega, izobraževalnega in gospodarskega razvoja na lokalni, nacionalni, evropski in mednarodni ravni: prispea k rasti in razvoju preko aktivnega sodelovanja ljudi, civilne družbe in institucij, ki cenijo raznolikost. Navdahnjena z delom in življenjem Danila Dolcija se delo organizacije osredotoča na aktivnosti raziskovanja družbenih potreb in izzivov ter uporabo inovativnih učnih pristopov. Tako CESIE aktivno povezuje raziskave z dejanji preko uporabe formalnih in neformalnih učnih pristopov.

Izobraževalni center Geoss d.o.o. (Slovenija)

Izobraževalni center Geoss d.o.o. iz Litije, Slovenija je izobraževalna ustanova za odrasle, ki ponuja celovito paleto formalnih izobraževalnih programov: od osnovne šole za odrasle do srednješolskih in terciarnih izobraževalnih programov ter števine programe neformalnega izobraževanja (splošno izobraževanje, usposabljanje, tečaji). V zadnjih letih vse večjo pozornost namenjajo različnim projektom, ki razvijajo in spodbujajo vseživljenjsko učenje med različnimi ciljnimi skupinami: starejšimi odraslimi, podeželjskim prebivalstvom, migranti, osebami z motnjami v duševnem razvoju, brezposelnimi in mladimi, ki niso vključeni v redni izobraževalni sistem.