Viri

Poročilo o razumevanju potreb starejših odraslih in kako podpirati njihovo socialno vključenost

Poročilo bo vključevalo politike aktivnega staranja v vseh partnerskih državah, dobre prakse in rezultate o potrebah starejših odraslih.
Pričakovani učinek je ozaveščanje o staranju svetovnega prebivalstva in o potrebi po iskanju novih inovativnih načinov in pristopov za vključevanje starejših odraslih v družbo.

Na voljo v angleškem, slovenskem, italjanskem, finskem in španskem jeziku.

Študija medgeneracijskih učnih aktivnosti za socialno vključenost starejših odraslih

Študija bo vključevala informacije o koristih medgeneracijskega in vseživljenjskega učenja za socialno vključenost starejših odraslih in najboljše prakse o ustvarjalni umetnosti za starejše odrasle.

Povzetek je na voljo v angleškem, slovenskem, italjanskem, finskem in španskem jeziku.

Metodologija Creation POP

Na voljo oktobra 2023

Cilj metodologije učenja Creation POP je izobraževalcem in izvajalcem aktivnosti ponuditi praktičen vodnik in orodje za delo s starejšimi odraslimi v medgeneracijskih skupinah z namenom socialne vključenosti, medgeneracijskega učenja in izpostavitve družbenih vprašanj od spodaj navzgor, razvitih za uporabo ustvarjalne umetnosti.

Na voljo v angleškem, slovenskem, italjanskem, finskem in španskem jeziku.

Orodje Creation POP

Na voljo maja 2024

Orodje bo vključevalo tehnike dramske terapije, okvir in navodila za izvedbo delavnic, besedila o ageizmu na podlagi resničnih življenjskih izkušenj oseb, ki bodo podlaga za ustvarjanje gledaliških iger, orodja za osvetljevanje družbenih vprašanj skozi kreativno umetnost in vprašalnik za oceno pridobljenih koristi.

Na voljo v angleškem, slovenskem, italjanskem, finskem in španskem jeziku.

Platforma Creation POP

Na voljo junija 2024

Platforma Creation POP bo razdeljena na dva dela :

  • Interaktivni komplet orodij z ilustracijami, infografiko, zvočnimi oddajami in kratkimi predstavitvenimi videoposnetki.
  • Creation POP vodnik, ki bo povzel metodologijo Creation POP.

Na voljo v angleškem, slovenskem, italjanskem, finskem in španskem jeziku.