Kumppanit

Koordinaattori

Gerontological research institute (Slovenia)

The Gerontological Research Institute (GeRI) on yksityinen laitos, joka ammatillisella, tutkimuksella ja tieteellisellä lähestymistavalla myötävaikuttaa nykyisten yhteiskunnallisten muutosten ymmärtämiseen, joita nykyaikaiset demografiset ja muut yhteiskunnalliset prosessit synnyttävät monien yhteiskunta- ja gerontologisten tieteiden alalla.

Dublin City University (Irlanti)

Dublin City University perustettiin vuonna 1981 ja siihen kuuluu yli 16 000 opiskelijaa, joista yli 2600 jatko-opiskelijaa. Dublin City University on vuonna 2012 edelläkävijänä lanseerannut Ten Principles of an Age-Friendly University (AFU). Yksi AFU-aloitteen tärkeimmistä osista on tukea ikääntyviä ihmisiä vaikuttamalla ja osallistumalla ikääntymispolitiikkaan. DCU on maailmanlaajuisesti tunnustettu johtavaksi Age-Friendly University Global Network -verkostoksi.

Laurea-ammattikorkeakoulu (Suomi)

Pääkaupunkiseudulla toimiva Laurea-ammattikorkeakoulussa työskentelee yli 600 asiantuntijaa ja opiskelee 7800 opiskelijaa. Laurean vahvuus on kattava kehittämis- (TKI-hankkeet) ja koulutustoiminta, joka sisältää laajan turvan, turvallisuuden ja sosiaalisen vastuun kentän. Laurean Learning by Developing (LbD) -malli on innovatiivinen toimintamalli, joka perustuu aitouden, kumppanuuden, kokemuksellisen oppimisen, luovuuden ja tutkimuksen avainkomponentteihin.

La Xixa Teatre Associacio (Espanja)

La Xixa Teatre Association on vuonna 2010 perustettu voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on tutkia, kehittää ja monistaa koulutus- ja teatterityökaluja yhteiskunnallisen muutoksen keinona. Kaikenikäinen koulutus on avain yhteiskunnalliseen muutokseen kohti yhtäläisten mahdollisuuksien maailmaa. La Xixa helpottaa vaikutusmahdollisuuksien luomista osallistavien metodologioiden, POP:n ja TO:n avulla luodakseen yksilöllisiä ja kollektiivisia muutosprosesseja sosiaalisen haavoittuvuuden yhteyksissä. Osallistavien metodologioiden avulla ryhmä, jolla on erilaisia ​​kiinnostuksen kohteita, voi saada entistä suuremman roolin oman todellisuutensa analysoinnissa ja päätöksenteossa, jolloin kaikista toimijoista tulee oman kehityksensä keskeisiä toimijoita.

CESIE (ItalIA)

CESIE on Palermossa sijaitseva voittoa tavoittelematon ja valtiosta riippumaton järjestö, joka perustettiin vuonna 2001. Järjestö on sitoutunut edistämään kulttuurista, sosiaalista, koulutusta ja taloudellista kehitystä paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla: se edistää kasvua ja kehitystä ihmisten, kansalaisyhteiskunnan ja instituutioiden aktiivinen osallistuminen, aina monimuotoisuutta arvostaen. Danilo Dolcin työn ja elämän inspiroima organisaatio keskittyy toimiin sosiaalisten tarpeiden ja haasteiden tutkimukseen sekä innovatiivisten oppimismenetelmien käyttöön. Tällä tavoin CESIE yhdistää aktiivisesti tutkimuksen toimintaan käyttämällä muodollisia ja epävirallisia oppimismenetelmiä.

Izobrazevalni center Geoss d.o.o. (Slovenia)

Education Centre Geoss Ltd., Litija, Slovenia on aikuiskoulutuslaitos, joka tarjoaa kattavan valikoiman muodollisia koulutusohjelmia: aikuisten peruskoulusta toisen asteen ja korkea-asteen koulutusohjelmiin sekä lukuisia epävirallisia koulutusohjelmia (yleinen koulutus, koulutus ja kurssit). Viime vuosina on kiinnitetty yhä enemmän huomiota erilaisiin hankkeisiin, jotka kehittävät ja kannustavat elinikäistä oppimista eri kohderyhmien keskuudessa: ikäihmiset, maaseudun asukkaat, maahanmuuttajat, kehitysvammaiset, työttömät ja NEET-lapset.