S projektom Creation-POP želimo ponuditi nove načine medgeneracijskega in vseživljenjskega učenja skozi kreativno umetnost. Želimo ponuditi nove, inovativne načine vključevanja starejših odraslih v naše aktivnosti. S svojimi aktivnostmi se želimo spoprijeti s staranjem, zagotoviti okolje za aktivno staranje in poiskati načine, kako z ustvarjalnostjo, umetnostjo in kulturo premostiti medkulturne, medgeneracijske in družbene razlike.

“Staranje ni “izgubljena mladost”, ampak nova faza priložnosti in moči”.

Betty Friedan, pisateljica

Po vsej Evropi so spreminjajoči se demografski trendi povzročili pomembno povečanje staranja prebivalstva. Na svetovni ravni naj bi se delež prebivalstva, starega 65 let ali več, povečal z 9,3 odstotka leta 2020 na okoli 16,0 odstotka leta 2050. V Evropi se starejši odrasli vse pogosteje soočajo s starizmom, ki se nanaša na stereotipe, predsodke in diskriminacijo do drugih ali do sebe v zvezi s starostjo. Starizem lahko negativno vpliva na državljansko angažiranost, družbeno udeležbo, lahko oslabi solidarnost med generacijami in lahko vpliva na zdravje, dolgoživost in dobro počutje, hkrati pa ima daljnosežne gospodarske posledice.

S projektom Creation POP želimo:

Zagotoviti nove, inovativne načine socialne vključenosti starejših odraslih s pomočjo kreativne umetnosti.

Povečati ozaveščenost med mlajšimi generacijami in med starejšimi odraslimi o medgeneracijskem učenju in aktivnostih.

Okrepiti kompetence izobraževalcev in drugega osebja v izobraževanju odraslih.

Izboljšati razpoložljivost visoko kakovostnih učnih priložnosti za odrasle.

Aktivnosti

Evalvacijo potreb starejših odraslih s pomočjo vprašalnikov;

Metodologijo na osnovi gledaliških aktivnosti;

Izvedbo aktivnosti učenja, usposabljanja in poučevanja za izobraževalce, moderatorje medgeneracijskih ali vseživljenjskih aktivnosti, o kreativnih umetniških aktivnostih z družbenim vplivom;

Gledališke delavnice za vzpostavitev povezav med različnimi generacijami, ki omogočajo medgeneracijsko učenje in izpostavljanje družbenih vprašanj.

Viri

Poročilo o razumevanju potreb starejših odraslih in kako podpreti njihovo socialno vključenost.

Študijo medgeneracijskih učnih aktivnosti za socialno vključenost starejših odraslih.

Metodologijo Creation POP, ki izobraževalcem in moderatorjem nudi praktičen vodnik za delo s starejšimi odraslimi v medgeneracijskih skupinah.

Orodje Creation POP s tehnikami dramske terapije in navodili za izvajanje gledaliških delavnic za osvetljevanje družbenih vprašanj.

Platformo Creation POP z interaktivnim orodjem in Creation POP vodnikom, ki povzema Creation POP metodologijo.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.