O Projektu

Projekt Creation-POP želi s spodbujanjem in izvajanjem na ustvarjalnosti temelječih medgeneracijskih aktivnosti prispevati k večji vključenosti in blaginji starejših odraslih.

Na podlagi trenutnih predstav, namenov, izzivov in potreb o problematiki dobrega počutja starejših odraslih, njihove socialne vključenosti in starizma, bomo razvili praktični vodnik za krepitev kompetenc izobraževalcev za delo s starejšimi odraslimi ter nabor orodij za izvajanje ustvarjalnih delavnic in izpostavljanje družbenih vprašanj.

Izvajali bomo tudi delavnice za testiranje in evalvacijo metodologije in orodja. Končno bo ustvarjena platforma Creation POP za izobraževalce odraslih in vse, ki jih zanima razvoj medgeneracijskih aktivnosti, ki temeljijo na ustvarjalnosti.

Vsi projektni rezultati in akcije bodo posebej zasnovani za zagotavljanje novih, inovativnih načinov socialnega vključevanja starejših odraslih s pomočjo ustvarjalne umetnosti, za ozaveščanje mlajših in starejših generacij o medgeneracijskem učenju in aktivnostih, za krepitev kompetenc izobraževalcev in drugega izobraževalnega osebja za odrasle ter izboljšati razpoložljivost visokokakovostnih učnih priložnosti za odrasle.

Te cilje bomo zasledovali s pomočjo razvoja naslednjih virov:

Poročilo o razumevanju potreb starejših odraslih in kako podpirati njihovo socialno vključenost.

Študija medgeneracijskih učnih aktivnosti za socialno vključenost starejših odraslih.

Metodologija Creation POP, ki zagotavlja izobraževalcem in izvajalcem aktivnosti praktičen vodnik za delo s starejšimi odraslimi v medgeneracijskih skupinah.

Orodje Creation POP s tehnikami dramske terapije in navodili za izvajanje gledaliških delavnic za osvetljevanje družbenih vprašanj.

Platforma Creation POP z interaktivnim orodjem in Vodnikom Creation POP, ki povzema metodologijo Creation POP.