Tulokset

Raportti ikääntyneiden tarpeiden ymmärtämisestä ja heidän sosiaalisen osallisuutensa tukemisesta

Raportti käsittelee aktiivisen ikääntymisen politiikan toteutumista kumppanimaissa, esittelee hyviä käytäntöjä ja tuloksia kartoitetuista ikääntyneiden tarpeista ja toiveista. Raportin avulla pyritään lisäämään tietoisuutta maailman ikääntyvästä väestöstä ja tarpeesta etsiä uusia innovatiivisia tapoja ja lähestymistapoja ikääntyneiden sisällyttämiseksi yhteiskuntaan.

Saatavilla englanniksi, sloveniaksi, italiaksi, suomeksi ja espanjaksi

Tutkimus sukupolvien välisestä oppimistoiminnasta ikääntyneiden sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi

Tutkimus sisältää tietoa sukupolvien välisen ja elinikäisen oppimisen yhteiskunnallisista eduista, ikääntyneiden osallisuuden lisäämisen ja ikäihmisten luovan taiteen parhaista käytännöistä.

Yhteenveto saatavilla osoitteessa englanniksi, sloveniaksi, italiaksi, suomeksi ja espanjaksi

Creation POP – metodologia

Saatavilla lokakuussa 2023

Creation POP – metodologian tavoitteena on kehittää aikuiskasvattajille ja ryhmäohjauksen ammattilaisille käytännön opas, jonka avulla he voivat työskennellä sukupolvien välisissä ryhmissä. Tavoitteena on vahvistaa sosiaalista osallisuutta, sukupolvien välistä oppimista sekä sosiaalisen todellisuuden kysymysten yhteistä tutkimista taidelähtöisten luovin menetelmin. 

Saatavilla englanniksi, sloveniaksi, italiaksi, suomeksi ja espanjaksi

Creation POP – Työkalupakki

Saatavilla toukokuussa 2024

Työkalupakki sisältää draaman työtapoja ja tekniikoita sekä puitteet ja ohjeet työpajojen järjestämiseen ja välineitä sosiaalisten kysymysten esilletuomiseen luovin menetelmin. Pakissa on myös henkilöiden todellisia, ikäsyrjintää käsitteleviä tekstejä, joiden pohjalta voidaan luoda teatterinäytelmiä sekä kyselylomake saavutettujen hyötyjen arvioimiseksi.
Saatavilla englanniksi, sloveeniksi, italiaksi, suomeksi ja espanjaksi.

Saatavilla englanniksi, sloveniaksi, italiaksi, suomeksi ja espanjaksi

Creation POP – verkkoalusta

Saatavilla kesäkuussa 2024

Creation POP -verkkoalusta on jaettu kahteen osaan:

  • Vuorovaikutteinen työkalupakki, jota tuetaan kuvituksilla, infograafeilla, kuunnelmilla ja/tai äänitteillä sekä lyhyillä esittelyvideoilla.
  • Creation POP -opas, jossa esitetään yhteenveto Creation POP -menetelmästä.

Saatavilla englanniksi, sloveeniksi, italiaksi, suomeksi, espanjaksi ja espanjaksi.