Tietoa projektista

Creation-POP-hankkeella halutaan edistää ikääntyneiden ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia järjestämällä sukupolvien välistä luovaa ja taidelähtöistä toimintaa.

Kartoitamme vallitsevia ikäihmisten hyvinvointiin, sosiaaliseen osallisuuteen ja ikäsyrjintään liittyviä käsityksiä, tarpeita, toiveita ja haasteita. Näiden pohjalta kehitämme käytännön oppaan ja ”työkalupakin” luovien toimintojen toteuttamisesta ja luovien menetelmien käyttämisestä sosiaalisten kysymysten esilletuomiseksi. Tavoitteena on parantaa ikäihmisten kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamista. Järjestämme myös työpajoja menetelmien ja työkalupakin testaamiseksi ja arvioimiseksi. Lopuksi luodaan Creation POP -verkkoalusta aikuiskouluttajille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään luovuuteen perustuvaa sukupolvien välistä toimintaa.

Kaikki hankkeen tuotteet ja toimet suunnitellaan erityisesti tarjoamaan uusia, innovatiivisia tapoja ikääntyneiden sosiaaliseen osallisuuteen luovien taiteiden avulla, lisäämään nuorempien sukupolvien ja ikääntyneiden tietoisuutta sukupolvien välisestä oppimisesta ja toiminnasta, parantamaan (aikuis)kouluttajien ja muiden osaamista ja parantaa korkealaatuisten oppimismahdollisuuksien saatavuutta ikäihmisille.

Näiden tavoitteisiin pyrimme seuraavien toimenpiteiden avulla:

Raportti ikääntyneiden tarpeiden ymmärtämisestä ja heidän sosiaalisen osallisuutensa tukemisesta.

Selvitys sukupolvien välisistä aktiviteeteista ikääntyneiden sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi.

Kehitämme hankkeessa Creation POP-metodologian ja tuotamme käytännönläheisen oppaan, jossa on vinkkejä ikääntyneiden ihmisten ja sukupolvien välisen ryhmätoiminnan rakentamiseen ja ohjaamiseen

Creation POP työkalupakki, jossa on draaman työtapoja ja tekniikoita ja ohjeita teatterityöpajojen toteuttamiseen sosiaalisten asioiden esille tuomiseksi.

Creation POP -verkkoalusta, jossa on interaktiivinen työkalupakki ja Creation POP -opas, jossa on yhteenveto Creation POP -metodologiasta.